Inwestycje

Inwestycje planowane

Złożone wnioski:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców Gminy Wiśniewo-  koszt: 603.147,13 PLN- w trakcie realizacji

– budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Wiśniewie, Starych Kosinach, Bogurzynie i Głużku .

– rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

 2. Wyposażenie świetlic wiejskich w źródła ciepła w miejscowościach Gminy Wiśniewo- koszt: 182.290,17 PLN- inwestycja zrealizowana w 2011 roku

3. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz rozbudowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek – koszt: 4231720,94 zł.

4. Przebudowa szlaku do uprawiania turystyki pieszej w miejscowości Stare Kosiny – koszt: 177806,41 zł.

 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2. Przebudowa drogi gminnej w miescowości Żurominek – koszt: 61.099,04 PLN- inwestycja zrealizowana w 2011 roku

 

Środki własne Gminy Wiśniewo

1. Budowa chodników – koszt: 870.182,00 PLN
2. Remont budynków komunalnych- koszt: 300.000,00 PLN

Gmina na bieżąco aplikuje o fundusze UE.

 

Inwestycje zrealizowane

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach Gminy Wiśniewo – koszt: 1.014.579,00 PLN
2. Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych- koszt :440.495,76 PLN

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

1. Przebudowa drogu gminnej w miejscowości Kowalewo – koszt: 50.890,15 PLN
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscoowści Głużek- koszt: 84.639,70 PLN

Rządowy program – Radosna Szkoła

1.Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – koszt:26.173,28 PLN

Środki własne Gminy Wiśniewo:

1. Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych- koszt: 1.463.188,00 PLN
2. Karosacja samochodu strażackiego w Kowalewie- koszt: 60.000,00 PLN
3. Remonty świetlic wiejskich- koszt: 296.783,06 PLN

+