GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Siedziba: Urząd Gminy w Wiśniewie, pokój nr 3 i 4
tel .236557024/25 w.34, 35

Kierownik GOPS – mgr inż. Jacek Tyszka
Beata Michalska – główna księgowa

Pracownicy:

Katarzyna Skalińska
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

mgr Joanna Gil
Pracownik socjalny

Sylwia Maciak
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i FA

mgr Anna Zaborowska
Referent. ds. świadczeń rodzinnych i FA
Asystent rodziny

Sylwia Stałanowska
Referent ds. 500 +

e- mail: gops_wis@wp.pl

+