Modernizacja kotłowni

UWAGA !!!

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy Wiśniewo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej (do 75% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji) na realizację zadań wpisujących się w założenia programu.

O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy Wiśniewo zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym) zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepla o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek). Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków. Jednocześnie informuję, że w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona działalność gospodarcza, a uzyskane dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej. Wszelkie informacji dot. niniejszego przedsięwzięcia i wnioskowania udzielne są w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Wiśniewie. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2017 roku.

Wniosek modernizacja kotłowni 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
+