Aktualności

Dokumenty zastrzeżone

Szanowni Państwo, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego otrzymał pismo ze Związku Banków Polskich dotyczące Kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Systemu ZASTRZEGANIA KART, które przekazuję Państwu. Intencją Pana Grzegorza Kondka – koordynatora kampanii jest umieszczenie w urzędach jednostek…
Czytaj więcej

Badania rolne

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania: – Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, – Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca…
Czytaj więcej

Co w gminie?

Drogi:   1. Remonty dróg  na terenie całej gminy zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w miejscowościach : Bogurzynek, Modła, Wiśniewo, Kosiny Kapiczne, Nowa Otocznia, Stara Otocznia, Bogurzyn, Głużek. Kwota -450 387,02 zł 2. W ramach programu Modernizacja dróg lokalnych – dofinansowanie…
Czytaj więcej

Święto Flagi

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. Polskie barwy narodowe kształtowały…
Czytaj więcej

Odpady wielkogabarytowe

NOVAGO Sp. z o.o. siedziba główna: ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława, tel.: + 48 23 655 22 44 SPÓŁKA NOVAGO w MŁAWIE ORGANIZUJE NA TERENIE GMINY WIŚNIEWO  ZBIÓRKĘ ODPADÓW : WIELKOGABARYTOWYCH: meble, wykładziny, dywany ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO: radia,telewizory,monitory…
Czytaj więcej

Modernizacja kotłowni !!!!

UWAGA !!! W związku z zamykaniem naboru przez WFOŚi GW , wnioski na wymianę pieców CO przyjmowane są tylko do 8 lutego!

Modernizacja kotłowni

UWAGA !!! W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy Wiśniewo informuje, że zamierza…
Czytaj więcej

+